Thay đổi mã vùng điện thoại cố định từ ngày 1/3/2015

(ĐSPL) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về Quy hoạch kho số viễn thông.
Ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTTTT Quy hoạch kho số viễn thông.
Theo đó, từ ngày 1/3/2015, mã vùng điện thoại cố định của hầu hết các tỉnh/thành phố đều phải thay đổi như TP. Hà Nội đổi từ 4 thành 24; TP. Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28, TP. Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236, TP Hải Phòng đổi từ 31 thành 225; TP Cần Thơ đổi từ 710 thành 292…
Thông tư quy định số thuê bao điện thoại cố định sẽ có độ dài từ 7 - 8 chữ số.
Đối với mạng viễn thông di động đã có quy định cụ thể về mã mạng (có độ dài 2 chữ số); số thuê bao có độ dài từ 7 - 8 chữ số.
Theo quy định thì số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất có độ dài 7, 8 chữ số; Số thuê bao mạng viễn thông cố định vệ tinh có độ dài 7 chữ số; Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất có độ dài 7 chữ số. Đối với mạng viễn thông dùng riêng của cơ quan Đảng, Nhà nước; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an số thuê bao có độ dài 5, 6 hoặc 7 chữ số phụ thuộc vào quy mô mỗi mạng và giai đoạn áp dụng.
Số dịch vụ khẩn cấp được quy định có 3 chữ số, cụ thể: số 112 là số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn; 113 là số dịch vụ gọi Công an; 114 là số dịch vụ gọi Cứu hỏa; 115 là số dịch vụ gọi Cấp cứu y tế. Số dịch vụ khẩn cấp là số dịch vụ toàn quốc.
Thông tư này cũng quy định, quy hoạch kho số viễn thông quốc gia áp dụng để đánh số cho các mạng viễn thông sau:
Mạng viễn thông công cộng: mạng viễn thông cố định mặt đất; mạng viễn thông cố định vệ tinh; mạng viễn thông di động mặt đất.
Mạng viễn thông dùng riêng: mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Công an; mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Quốc phòng và các mạng viễn thông dùng riêng khác.
 

Nguồn tin: www.doisongphapluat.com