CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ DUY TRÌ

1.       Nguyễn Chí Thanh
2.       Nguyễn Tri Phương
3.       Nút giao thông Kim Liên – Giải Phóng
4.       Trần Khát Chân – Đại Cồ Việt
5.       Vườn hoa Đàn Xã Tắc
6.       Vườn hoa Đào Duy Anh
7.       Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu
8.       Tiểu cảnh bờ phải Sông Sét
9.       Tiều cảnh bờ trái Sông Lừ